ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Набрали чинності зміни до закону про вибори Президента

Корреспондент.net, 9 грудня 2004, 13:15
0
16

У четвер, 9 грудня, прийнятий Верховною Радою і підписаний Президентом України закон "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" набрав чинності.

Тексти закону про внесення змін до виборчого законодавства, а також закону "Про внесення змін до Конституції", прийнятих напередодні парламентом у складі "великого пакета" домовленостей, опубліковані в четвер, 8 листопада, у газеті "Голос України".

Нагадаємо, що офіційно оприлюднені сьогодні зміни до Конституції наберуть чинності 1 вересня 2005 або 1 січня 2006 року.

Згідно з поправками до закону про вибори Президента, які набули чинності, Верховна Рада України призначає дату проведення переголосування (повторного голосування другого туру виборів) на першу неділю після закінчення 21 дня після прийняття Верховним Судом України відповідного рішення.

Парламент призначає новий склад Центральної виборчої комісії за поданням Президента України з урахуванням пропозицій депутатських фракцій і груп, сформованому за принципом забезпечення паритетного представництва кандидатів на посаду Президента, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Парламент розглядає і приймає рішення за поданням Президента про призначення нових членів ЦВК невідкладно після внесення такого подання.

ЦВК після призначення її членів не пізніше ніж за 15 днів до дня переголосування створює територіальні виборчі комісії у складі голови, секретаря і членів комісії (загалом – 10 осіб) у порядку, встановленому законом про вибори Президента України. Дільничні виборчі комісії створюються відповідними тервиборчкомами не пізніше ніж за 10 днів до дня переголосування. До складу дільничних виборчих комісій входять голова, секретар, а також члени комісії: 12 осіб, якщо на виборчій дільниці зареєстрована кількість виборців до 1500, 16 осіб – якщо на дільниці зареєстрована більше 1500 виборців.

Кандидати на посаду Президента, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або їхні довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі не пізніше ніж за 17 днів до дня переголосування вносять до ЦВК подання стосовно кандидатур до складу тервиборчкомів - по 5 осіб до кожної комісії від кожного кандидата. Довірені особи кандидата не пізніше ніж за 12 днів до дня переголосування вносять до відповідних тервиборчкомів подання стосовно кандидатур до складу дільничних комісій – по 6 або по 8 кандидатур до кожної комісії від кожного кандидата залежно від кількості виборців на дільниці.

При формуванні складу територіальних виборчих комісій не застосовується вимога про обов’язкове проживання члена виборчкому у відповідному територіальному окрузі або в місті, на території якого знаходиться округ.

До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, створеної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть включатися співробітники цієї установи.

Рішення про внесення змін до складу виборчкомів приймається не пізніше ніж за два дні до дня переголосування. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчкому приймається одночасно з рішенням про введення до його складу іншого представника від того самого кандидата.

Відповідно до закону, при створенні тервиборчкомів і дільничних виборчих комісій забезпечується рівна кількість посад голів і секретарів комісій від кожного кандидата. При цьому голова і секретар комісії повинні бути представниками різних кандидатів.

Тервиборчком не пізніше ніж за 10 днів до дня переголосування виготовляє новий екземпляр списку виборців для переголосування.

Список виборців має наскрізну нумерацію виборців і наскрізну нумерацію сторінок, кожна його сторінка містить інформацію про кількість виборців, внесених до списку, і кількість сторінок цього списку. Підписи голови і секретаря комісії, печатка комісії ставляться над кожною сторінкою списку виборців.

Особи, внесені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень на право голосу в день виборів, до списку виборців для переголосування не вносяться. Вони вносяться до додаткового списку, що складається на підставі відкріпних посвідчень.

Голова і секретар дільничної виборчої комісії в день голосування мають право виправляти неточності і технічні описки у списках виборців, а саме - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку або квартири місця проживання. При цьому внесення виборця до списку у день голосування може проводитися тільки на підставі рішення суду.

Законопроект встановлює, що відкріпні посвідчення виготовляються в кількості 0,5% від кількості виборців, внесених до списків. На бланку відкріпного посвідчення передбачається місце для номерів територіального виборчого округу і виборчої дільниці, де було видано це посвідчення. Там також повинне бути передбачене місце для номера територіального виборчого округу, у якому виборець має намір проголосувати, для прізвищ і підписів членів дільничної виборчої комісії – представників обох кандидатів, які видали таке посвідчення, а також місце для печатки дільничної комісії і підпису виборця, який одержав відкріпне посвідчення.

При видачі відкріпного посвідчення у документі, що засвідчує особу, на сторінці "особливі позначки" або в іншому пристосованому для цього місці, зазначається: "Видане відкріпне посвідчення № (номер)". Крім того, зазначається номер територіального виборчого округу і виборчої дільниці, на якій видане це посвідчення, дата, прізвище і підписи двох членів дільничної комісії – представників обох кандидатів, що скріплюються печаткою виборчкому. У списку виборців у графі "підпис виборця" пишеться дата видачі і номер відкріпного посвідчення, у графі "примітки" ставляться підписи членів дільничного виборчкому, які видали відкріпне посвідчення.

О 20:00 останньої п’ятниці перед днем переголосування дільничний виборчком установлює кількість виборців, які одержали відкріпні посвідчення, підраховує кількість невикористаних бланків відкріпних посвідчень і погашає їх. Територіальний виборчком не пізніше ніж за 16 годин до початку голосування подає до ЦВК зведену інформацію про кількість виданих відкріпних посвідчень всіма виборчкомами відповідного округу. У свою чергу, ЦВК не пізніше ніж за 12 годин до початку голосування подає до територіальних комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями.

При цьому при внесенні виборця до додаткового списку на підставі відкріпного посвідчення члени виборчої комісії погашають позначку про одержання відкріпного посвідчення в документі виборця шляхом закреслювання відбитка печатки дільничної виборчої комісії, яка видала відкріпне посвідчення, при цьому зазначається дата погашення і ставляться підписи членів комісії.

Відповідно до закону, голосувати за межами приміщення для голосування можуть тільки інваліди першої групи, не здатні пересуватися самостійно. Підставою для голосування не в приміщенні виборчої дільниці є власноручно написана заява. Вона повинна бути подана до дільничної виборчої комісії разом із засвідченою копією пенсійного посвідчення або довідкою медико-соціальної експертної комісії не пізніше ніж за 12 годин до дня, що передує дню голосування. Забороняється проведення голосування за допомогою одночасно більш ніж однієї малої переносної урни.

Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинне мати відкритий доступ для членів комісії, офіційних спостерігачів і представників засобів масової інформації. Керівники відповідних установ, командири військових частин формувань, де створені такі дільниці, зобов’язані забезпечити доступ до приміщення для голосування членів комісії, виборців, внесених до списків, офіційних спостерігачів і представників ЗМІ.

Відповідно до закону, офіційні спостерігачі, зареєстровані до 21 листопада 2004 року, продовжують свої повноваження під час переголосування без додаткового їхнього підтвердження.

У виборчий бюлетень для переголосування вносяться два кандидати на посаду Президента, які були внесені до бюлетеня при повторному голосуванні (другий тур виборів). Якщо один з кандидатів, внесених до бюлетеня при повторному голосуванні не пізніше ніж за 10 днів до дня переголосування, зняв свою кандидатуру, або якщо Верховний Суд України за поданням ЦВК прийняв рішення про скасування реєстрації цього кандидата, до виборчого бюлетеня вноситься один кандидат.

Виборчі бюлетені для переголосування виготовляються в кількості, яка на 1% перевищує кількість виборців, внесених до списків виборців.

У день переголосування при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях і підсумків голосування в межах територіального округу засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше половини складу відповідного виборчкому.

Дільничний виборчком може визнати голосування недійсним через наявність обставин, зазначених частиною 1 статті 80 закону про вибори Президента, а також у випадку, якщо у виборчих урнах будуть виявлені бюлетені в кількості, які більш ніж на 5% перевищують кількість виборців, які їх одержали.

Недійсним голосування також може бути визнане у випадку створення перешкод у реалізації повноважень або реалізації прав, а також у випадку недопущення до приміщення для голосування членів виборчкомів, офіційних спостерігачів, представників ЗМІ, які також мають право бути присутніми на проведенні переголосування, на засіданнях виборчкомів при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях і підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

Скарга щодо порушень під час голосування може бути подана до виборчої комісії відповідного рівня або до суду протягом двох днів після дня переголосування. Вона повинна бути розглянута у дводенний термін. Скарга на рішення ЦВК, зокрема і про встановлення результатів виборів Президента, а також на дію або бездіяльність ЦВК може бути подана до Верховного Суду у семиденний термін.

Відповідно до закону, ЦВК встановлює результати виборів Президента України тільки після закінчення терміну оскарження і розгляду скарг відповідними виборчими комісіями і судами.

Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в загальнодержавному засобі масової інформації і припиняє чинність наступного дня після вступу на посаду новообраного Президента України.


Повністю текст закону "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" від 8 грудня 2004 року доступний на офіційному сайті Верховної Ради України.

 

 

Підготовлено за матеріалами Українських Новин та Інтерфаксу-Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах